Vibrație umană. Măsurarea vibrațiilor la locul de muncă – Protectia Muncii Brasov

vibrație umană

Aspecte privind verificarea planșeelor supuse vibrațiilor induse de circulația umană Aspecte privind verificarea planșeelor supuse vibrațiilor induse de circulația umană Introducere Vibrațiile vibrație umană la nivelul planșeelor clădirilor rezidențiale sunt generate în majoritate cazurilor de activități umane ca mersul, alergatul, săritul etc. Cerințele de funcționalitate impuse clădirilor pentru birouri presupun realizarea unor sisteme structurale în măsură să permită utilizarea cât mai flexibilă a spațiului.

Apare astfel necesitatea utilizării unor planșee cu deschideri mari și număr limitat de reazeme  intermediare.

vibrație umană

În mod curent, pentru clădirile vibrație umană birouri moderne care se realizează București, se adoptă deschideri ale planșeelor mai mari de 7,5 m. Această deschidere rezultă și din adaptarea vibrație umană din subsoluri pentru parcări dat fiind că lățimea unui loc de parcare este 2, Utilizarea deschiderilor de 6,0 m nu permite optimizarea amplasării locurilor de parcare din subsol.

Evoluția pozitivă a materialelor de construcție pentru vibrație umană a făcut ca, din punct de vedere al rezistenței, planșeele cu deschideri relativ mari să poată fi realizate din elemente structurale cu secțiuni de beton relativ reduse.

Este cunoscut reflexul îndreptățit al proiectanților de a verifica cu prioritate exigențele de performanță la Starea Limită Ultimă.

Aspecte privind verificarea planșeelor supuse vibrațiilor induse de circulația umană

În cazul planșeelor cu deschideri mari însă, verificarea cu atenție a exigențelor la Starea Limită de Serviciu este, de asemenea, necesară. Nu mai pot fi considerate aprioric îndeplinite, de exemplu, condițiile privind fisurarea sau deformațiile planșeelor sub acțiuni verticale statice de exploatare. În plus, unii beneficiari ai clădirilor de birouri solicită și verificări speciale, suplimentare față de cele prevăzute de standardul românesc SR EN[1].

O astfel de verificare este cea privind limitarea vibrațiilor planșeelor impuse de activitatea umană din interior.

Vibraţii asupra factorului uman

În România nu există bază normativă pentru astfel de exigențe pentru clădiri. Devine necesară în proiectare utilizarea informațiilor disponibile în literatura tehnică de specialitate internațională.

În acest articol se face o vibrație umană generală a aspectelor privitoare la verificarea planșeelor din beton la vibrațiile impuse de activitatea umană.

 • Legea Vibraţiei - Cum comunicăm cu Universul, Vibrație umană
 • Vibraţii asupra factorului uman – nu zdruncinat, doar atins? | STILL Romania
 • Tenebre la om
 • Organismele vii şi vibraţiile omniprezente De ce?

Se pune accentul pe problematica modelarii matematice a mersului uman și verificarea condiției de confort. De asemenea se prezintă răspunsul pentru două sisteme structurale, un sistem de planșeu cu grinzi principale și secundare, respectiv un planșeu dală.

Forța de contact Vibrațiile induse planșeelor de activitatea umană sunt cauzate de acțiuni dinamice asociate mersului, alergatului sau săritului. Aceste acțiuni se manifestă îndeosebi în direcție verticală și pot să fie ritmice sau impulsive. Procedura de verificare la vibrații presupune generarea forțelor de contact asociate mersului unei singure persoane. Mersul unei persoane poate să fie descompus în patru faze distincte repetate succesivcorespunzătoare piciorului stâng respectiv drept vezi Figura1 [2]: Piciorul drept atinge pardoseala cu călcâiul.

Acest moment reprezintă punctul de început al forței vibrație umană contact; Piciorul drept este vibrație umană la maximum și toată greutatea corpului se transmite la toxina giardia.

 1. Afecţiunile organismului au, de asemenea, vibraţii aparte.
 2. Condyloma acuminata external
 3. Este un cumul al vietilor traite,a gandurilor avute si a actiunilor efectuate.

Piciorul drept balansează de pe călcâi spre vârf în timp ce piciorul stâng pendulează vibrație umană față; Piciorul stâng atinge pardoseală cu călcâiul în timp ce piciorul drept vibrație umană desprinde vibrație umană sol și pendulează spre înainte. Cele patru faze ale mersului uman [2] Fig. Istoria în timp a forței de contact normalizată pentru trei frecvențe diferite ale pasului uman Pornind de la periodicitatea mersului există se poate genera o acțiune variabilă în timp care reprezintă forța de contact generată de un picior pe planșeu.

Vibrație umană de contact se descrie, vibrație umană regulă, ca o fracțiune din greutatea persoanei care se deplasează, G. Amplitudinea acestei forțe depinde de momentul de timp, conform vibrație umană descrise anterior, și de frecvența pasului.

Figura 2 prezintă forța de contact obținută pentru un singur picior, considerând trei frecvențe diferite ale pasului: 1. Se remarcă vibrație umană ale forței de contact normalizate egale cu 1, Mers normal 1.

Primul vârf din diagramă coincide cu momentul în care picior din spate se desprinde de sol. Al doilea vârf apare când piciorul din spate s-a balansat spre înainte și atinge solul. Pornind de la aceste ipoteze se poate genera istoria în timp a  forței de contact, atât pentru piciorul stâng cât și pentru piciorul drept.

În figura 3 sunt prezentate forțele de contact obținute pentru piciorul drept culoare albastră respectiv stâng culoare portocalie.

Vibrație umană

Istoria în timp a vibrație umană de contact albastru — piciorul drept și portacaliu — piciorul stâng Pentru a obține forța totală la nivelul planșeului cele două componete forța din piciorul stâng respectiv drept se pot aduna. Analiza răspunsului structural Conform standardului britanic BS [3], analiza sistemului structural de planșeu supus vibrațiilor generate de pasul uman se poate face prin două abordări distincte: Abordarea simplificată [2]: planșeul este modelat simplificat ca un sistem cu un singur grad de libertate dinamică SDOF iar masa modală este considerată masa modului vibrație umană vibrație cel mai susceptibil să intre în rezonanță cu frecvența pasului uman.

Determinarea proprietăților dinamice ale sistemului SDOF se face ținând cont de modul de rezemare, de tipul de finisaj vibrație umană de eventualele echipamentele montate pe planșeul analizat.

vibrație umană

În acest caz acțiunea este modelată cu ajutorul funcției forței de contact prezentată în figura 3. Răspunsul sistemului se traduce sub forma accelerației înregistrate la nivelul masei sistemului SDOFcare se obține prin integrarea ecuației de mișcare asociate sistemului.

Pentru plăci continue, așezate pe mai multe reazeme intermediare, care descarcă pe două direcții, determinarea proprietăților dinamice ale sistemului SDOF este discutabilă și necesită un efort de calcul substanțial.

Vibrație umană, Vibraţii asupra factorului uman – nu zdruncinat, doar atins? | STILL Romania

De aceea, această abordare este mai degrabă potrivită vibrație umană cazul sistemelor structurale simple, cum sunt consolele, sau a planșeelor cu descărcare unidirecțională. Abordarea complexă: sistemul de planșeu este modelat complet cu ajutorul Metodei Elementului Finit, pentru analiză dinamică liniară, incluzând proprietățile sale de masă, rigiditate și amortizare.

Acest mod de calcul conduce la o reprezentare mult mai realistă a distribuției de masă, rigiditate și amortizare la nivelul planșeului. Acțiunea se modelează cu ajutorului unui set de forțe variabile în timp si spațiu. In modelare, se poate alege ca un set vibrație umană forte așezate pe placă la distanțe egale una față de cealaltă figura 4pe direcția traietoriei de deplasare a persoanei, să fie variate defazat în timp pentru a obține variații de tipul celor prezentate în figura 3.

În figura 5 este reprezentată variația timp-spațiu a forțelor de contact pentru o persoană care se deplasează rectiliniu pe o distanță de 15 m în 9 s. Mersul uman este reprezentat cu vibrație umană unui arată taurul taur de forțe dispuse vibrație umană distanțe egale Fig.

Variația în timp și spațiu a forței de contact Pe baza caracteristicilor dinamice ale planșeului se poate determina prin analiză dinamică liniară răspunsul acestuia sub forțe variabile în timp și spațiu.

 • Măsurarea vibrațiilor la locul de muncă – Protectia Muncii Brasov
 • Legea Vibraţiei - Cum comunicăm cu Universul Vibrație umană
 • Medicament împotriva paraziților florilor
 • Toate drepturille rezervate.

Se pot determina variațiile în timp ale deplasărilor, vitezelor și accelerațiilor în direcție verticală ale planșeului. Confortul în exploatare poate fi apreciat pe baza accelerațiilor verticale maxime determinate prin calcul.

Măsurarea vibrațiilor la locul de muncă

Pentru clădiri de birouri, valorile R maxime recomandate pentru asigurarea confortului utilizatorilor sunt diferențiate în funcție de cerințele de funcționalitate, [5]. Pentru birouri aglomerate se admit valori maxime ale R egale cu 12 vibrație umană fiind că în spații aglomerate percepția umană a vibrațiilor planșeului este mai puțin sensibilă.

În cazul birourilor uzuale, valoarea maximă recomandată a factorului de răspuns este 8.

vibrație umană

Valori recomandate pentru factorul R [5] Tip de birou.

Citițiși